• storitve

    STORITVE

    Pravne storitve za podjetja in fizične osebe

Področja, na katerih vam lahko svetujemo

Gospodarsko pravo

Strankam svetujemo s celovito storitvijo od ustanovitve podjetja in vse do prestrukturiranja podjetja, ne glede na vrsto panoge, v kateri podjetje posluje.

Delovno pravo

Zaposleni so bistven del podjetja, zato je pomembno kakšne pogodbe o zaposlitvi in interne pravilnike imamo. V primeru sporov in prenehanju delovnega razmerja za zakonitost in mirno ter hkrati ekonomično rešitev, poskrbijo naši pravni strokovnjaki.

Izvršilno pravo

Nudimo vam celovito pravno svetovanje za pridobitev vašega denarja. Svetujemo vam pri izterjavi in zavarovanju vaših terjatev in poplačila vaših dolgov. Če pa ste trenutno v hudi finančni krizi, vam pomagamo tudi pri odlogu plačila vaših dolgov.

Varstvo osebnih podatkov

V tem hitro spreminjajočem se svetu in vsemogočni tehnologiji je varovanje osebnih podatkov izjemnega pomena in ni podjetja, katerega poslovanje teče brez uporabe občutljivih osebnih podatkov.

Nepremičninsko pravo

Nudimo celovito pravno svetovanje pri nakupu, prodaji, najemu ali drugem prenosu stvarne pravice na nepremičnini in za vas sestavimo ustrezne pogodbe. Svetujemo vam tudi pri pogojih za dopustnosti gradnjo in potrebne dokumentacije pri tem.

Pravo intelektualne lastnine

Svetujemo vam pri celotnem postopku pridobitve patentnega varstva, varstva blagovne znamke, modelov, geografskih označb in drugih avtorskih pravicah v Sloveniji in na mednarodni ravni.

Pridobitev vize ZDA

Naši pravniki vam svetujejo pri celovitem postopku pridobitve vize za ZDA, v kolikor potrebujete delovno dovoljenje za svojega zaposlenega ali potrebujete delovno dovoljenje sami.
Pridobitev vize ZDA je zapleten in kompleksen postopek, saj postopek zahteva veliko raznovrstne dokumentacije in priprave osebe na intervju.

Prekrškovno pravo

Če ste storili prekršek, vam svetujemo in pomagamo pri rešitvi te prekrškovne zadeve, vselej pa nam bo vodilo smotrnost nadaljnjega postopanja, zlasti ali vlaganje vlog glede na zagroženo globo sploh smiselno.

Call Now Button Scroll to Top